Transcription

[Page 8]

7

Reptiles etc

Snake (carpet)                                   Yee-bull
Snake (black)                                     Moor-loo
Snake (Whip, green)                          Mun-gun
Snake (Bandy-bandy)                        Ul-gah-lah-gah
Snake (tiger)                                      Yir-rah-my
Snake (brown)                                   In-dun
 


Note - The bandy-bandy snake has the same name as the grey ironbark tree viz "Ulgahlahgah". Freeburn could give no reason.
Adder (death)                                   Yuk-kull
Iguana ("goanna")                             Yall
Lizard (Jew or frilled)                        Muk-kah
Lizard  (Sleeping)                             Wool-woo-rah
Lizard (black)                                    Yuggin-day-ee
Current Status: 
Ready for review